Estate Media

06:53 182 views

Logistikkfesten vil fortsette

12/03/21

Bare i Oslo og Akershus ble det omsatt lager- og logiskkeiendommer for 12 milliarder kroner i...

05:44 180 views

Vil du lykkes med boligutvikling på Oslo øst?

12/07/21

Det skal mer til enn å kopiere boligmodellen fra Oslo vest.

03:29 177 views

Enorm vekst i salget av fritidsboliger

12/03/21

Det ble solgt 14.500 fritidsboliger for til sammen 33 milliarder kroner i 2020 og veksten har...

02:03 176 views

Får impulser utenfra

15/03/18

Victoria Evensen (AP) og Pia Farstad von Hall (H) er opptatt av å få impulser utenfra når de er...

05:24 174 views

Statsbygg vil la brukte materialer leve i andre...

14/07/20

Under rivingen av Regjeringskvartalet har Statsbygg sett på hvordan materialene kan leve i andre...

04:31 174 views

Kundedrevet varehandel kan gi flere konkurser

21/02/20

Nå går vi fra en leverandørdrevet varehandel til en kundedrevet varehandel. Kundene bestemmer...

04:25 172 views

Mora di jobber her

02/04/20

Det mobile sykkelverkstedet kan gi et forsprang i kampen om fornøyde leietakere.

04:16 168 views

Reduser klimagassutslippet med 50 prosent

11/06/20

En fersk SINTEF-undersøkelse viser at materialbruken i rehabiliteringsprosjekter slipper ut...

02:56 159 views

Savner økt ombruk av byggematerialer

24/06/20

Per i dag jobber ikke leverandører av byggematerialer nok med ombruk. De har mest fokus på...

04:49 155 views

– Vi trenger flere små byrom

15/07/21

Bjørnar Johnsen anbefaler utbyggere å ta vare på gamle bygg i byområder som skal transformeres,...

05:32 139 views

Dette verktøyet administrerer...

18/11/20

Facility Farm er en totaltjeneste der du enkelt kan forvalte ulike behov ved eiendom. Slik som...

04:58 129 views

Større forutsigbarhet for utbyggere

15/07/21

LINK Arkitektur mener kommuneplanens arealdel er en viktig premissgiver for å løse boligmangelen...