04:21 393
Vi bygger byen høsten 2020 / Publisert 08/10/20

Slik kan vi halvere reguleringstiden

Høyre vil snu planprosessen på hodet. De forslår at planinitiativet skal gå til førstegangsbehandling i bystyret.