04:50 496
Vi bygger byen høsten 2020 / Publisert 30/09/20

Nytt forskningsprosjekt har fått 95 millioner i støtte

Hvordan ivaretar vi menneskelige behov i den transformasjonen byer nå går gjennom på vei mot lavutslippssamfunnet?