03:56 950
Vi bygger byen / Publisert 12/09/18

Kantinen som brukes nesten hele døgnet

Diagonale-bygget i Bjørvika utnytter kantineområdet maksimalt, med personalkantine, topp restaurant og et eventområde for egne arrangement.