04:52 2,205
Vi bygger byen 2020 / Publisert 08/07/20

Gammel kjeksfabrikk blir boliger

Bonum omregulerer Østerdalsgata 1 til en kombinasjon av bolig og næring. Prosjektet vil gi plass til om lag 90 boenheter fordelt på cirka 10.000 m2 og med utadrettet næringsvirksomhet i første etasje.