01:22 813
Proptech til frokost / Publisert 04/06/23

Tror på konsolidering av selskaper

Proptech-investor Baard Schumann tror at flere proptechselskaper vil slå seg sammen i økonomisk utfordrende tider.