04:58 160
Boligåret 2021 / Publisert 06/09/21

Større forutsigbarhet for utbyggere

LINK Arkitektur mener kommuneplanens arealdel er en viktig premissgiver for å løse boligmangelen i Oslo.