04:44 569
Vi skal redde verden 2020 / Publisert 15/06/20

Sparer 1.500 tonn CO2

Höegh Eiendoms prestisjeprosjekt i sentrum satser stort på ombruk. Det foreløpige klimaregnskapet viser en innsparing på 1.500 tonn CO2-ekvivalenter.