05:04 376
Flytteprosessen / Publisert 04/06/19

Slik unngår du problemer med leiekontrakten

– Overordnet er det alt for få leietakere som setter seg inn i vedlikeholdsbestemmelsene og det er en utfordring når leieforholdet opphører.