02:56 208
Vi skal redde verden 2020 / Publisert 20/08/20

Savner økt ombruk av byggematerialer

Per i dag jobber ikke leverandører av byggematerialer nok med ombruk. De har mest fokus på avfallsreduksjon.