04:31 223
Eiendomsåret 2020 / Publisert 03/03/20

Kundedrevet varehandel kan gi flere konkurser

Nå går vi fra en leverandørdrevet varehandel til en kundedrevet varehandel. Kundene bestemmer hvor, hvordan, og hva som skal selges. Dette får store implikasjoner for logistikken og bydistribusjonen.