04:21 669
Flytteprosessen / Publisert 28/05/19

Hvordan bør man forberede seg til en flytting?

Et flytteprosjekt varer ofte fra 6-12 måneder. Selv om fysisk flytting er det siste på agendaen, bør man tilknytte seg et flyttebyrå tidlig. De hjelper deg med kartlegging, logistikk, oppfølging, salg av møbler etc.