06:43 686
Flytteprosessen / Publisert 01/04/19

Et flytteprosjekt er et endringsprosjekt

Når eiendomshuset Malling & Co flyttet inn i nye lokaler, benyttet de muligheten til å gjøre endringer i organisasjonen – ansatte blir ofte mer innstilt på endringer i forbindelse med en flytteprosess.