03:08 635
Proptech til frokost / Publisert 29/06/23

Endret forretningsmodell – nå jakter de ulyder i tekniske rom

Støymonotoreringen ble lagt på hylla, og nå fokuserer Soundsensing på å finne ulyder som gir et varsel om at noe er i ferd med å gå i stykker i ventilasjonsrom og andre tekniske rom.