04:28 717
Flytteprosessen / Publisert 23/04/19

Coworking space – en ny og trendy kontorform

Et coworking space tilbyr arbeidsplass i åpent landskap eller kontor for ulike tidsperioder. Der fokuset er på å være et fellesskap med et faglig og sosialt miljø for nettverksbygging. Typisk leietaker er frilansere eller nyoppstartede bedrifter.