02:59 1,284
Proptech til frokost / Publisert 04/06/23

– Vi bygger en ny utleieassistent for næringseiendom

AI skal bidra til at gårdeiere får økte leieinntekter, forbedret leietakertilfredshet og lavere kostnader for markedsføring og utleie.